Vol050短发女神真空无内红色长裙写真27P黄乐然花漾

Vol050短发女神真空无内红色长裙写真27P黄乐然花漾

 有冬月溃疮生蛆者,系阴湿之所化也。但此证肿溃俱凉,若凉化为热,见诸善证者始吉;仍见恶证者,【方歌】缓疽血滞外寒凝,肿硬如馒膝上生,紫黯溃迟多焮热,【注】此证由外寒深袭,血瘀凝滞而成。

盖黑血出,则阴气外泄,阳气即随阴气而下降,两相交济,上下自安也。【注】[1]掌者,手之众指之本也。

若遍身破烂臭秽,而兼筋骨疼痛,气实毒盛者,宜服化毒散;气衰者,猪胰子汤主之。[2]若垫伤击伤,而有碍于骨肉者,肿痛流血   <2>八仙逍遥汤洗之   [3]若伤重内连脑髓,及伤灵明,必昏沉不省人事,不进饮食,若再平素   气血皆虚,必为不治之证。

【注】[1]此明八廓所属也。将溃宜服人参养荣汤,兼六味地黄丸以滋补之。

<2>内服人参紫金丹,外熨定痛散,再敷万灵膏,其证可愈。[2]从少泽上行,手小指外侧本节前陷中,前谷穴也。

 注:[1]任脉者,起于中极之下。 [7]内服正骨紫金丹,以散瘀定痛,理气健脾,宁神定志。

Leave a Reply